Jaarverslag 2019

2019 was een mooi jaar waarin door alle medewerkers en vrijwilligers hard gewerkt is om de Bibliotheek Lek & IJssel nog beter op de kaart te krijgen.   

We laten je hier zien wat er in 2019 is gebeurd. Met achtergrondinformatie, feiten, details, interessante interviews en sfeerimpressies. En niet te vergeten: de cijfers.

 

Ontmoeting & verbinding

Wij verbinden mensen en informatie met elkaar. We weten waar alle kennis en informatie te vinden is. We kunnen jou verbinden met het juiste boek, de juiste organisatie of de juiste persoon.

In elke gemeente heeft de Bibliotheek een eigen gezicht. Dat zie je terug in onze vestigingen, onze collectie en de activiteiten die we organiseren. We sluiten aan bij de plaatselijke samenleving en werken samen met lokale partners. 

Meer over ontmoeting & verbinding

Educatie & onderwijs

Lezen is de basis voor het verwerven van kennis. Het ontwikkelt en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Dat is belangrijk in onze kennissamenleving.

Laagtaalvaardige ouders ondersteunen wij bij de taalopvoeding. En wij bieden het onderwijs en de voorschoolse educatie een compleet aanbod aan producten en diensten om de taalvaardigheid te vergroten en het leesplezier te bevorderen. 

Meer over educatie & onderwijs

Zelfredzaamheid & participatie

Naast lezen is digitale 'geletterdheid' een voorwaarde voor deelname aan de samenleving en het kunnen verwerven en uitwisselen van kennis.

Met onze sociale programma’s gaat het goed. Deelnemers, vrijwilligers, toeleiders en samenwerkingspartners weten ons
steeds meer en beter te vinden. Het aantal activiteiten en ontmoetingen is dit jaar weer toegenomen. En de bekendheid met de problematiek wordt steeds groter.

Meer over zelfredzaamheid & participatie

Cijfers

De Bibliotheek wil transparant zijn. Daarom delen we graag onze cijfers, zodat je kunt zien wat wij doen.

Onze cijfers over 2019