Vrijwilliger Taalhuis

Naar startpagina vrijwilligers

Wij zetten ons in om mensen te helpen hun basisvaardigheden verder te ontwikkelen. Door het (beter) leren van de taal, rekenen en digitale vaardigheden. Vind jij het ook belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij? En draag je daar als vrijwilliger graag een steentje aan bij?

Vacatures - Taalvrijwilliger

Taalmaatjes

Als taalmaatje oefen je 1-op-1 met een taalvrager de Nederlandse taal in de praktijk. Je hebt persoonlijk contact met de deelnemer en begeleidt hem of haar bij het leren van de Nederlandse taal. Dit kan spreken, lezen of schrijven zijn. 

Vacature in Leerdam

Coördinator project Taalmaatjes

Als coördinator begeleid je een groepje van vijf taalmaatjes én de deelnemers. Je zorgt dat de randvoorwaarden voor een succesvol traject op orde zijn, houdt contact met de vrijwilligers, organiseert intervisiebijeenkomsten en monitort de voortgang van de trajecten.

Vacature in Leerdam

Vrijwilliger Taalcafé

Tijdens het wekelijkse Taalcafé help je mensen met het oefenen van de Nederlandse spreekvaardigheid. Je werkt met een groep anderstaligen aan de spreekvaardigheid door telkens een ander onderwerp te bespreken.

Vacature in Leerdam

Taalvrijwilliger Open Leercentrum

Je begeleidt een klein groepje langzame leerders met lezen of spreken op een manier die past bij hun niveau. Voor hen is een steuntje in de rug en aanmoediging van vrijwilligers extra belangrijk.

Vacature in Vianen

Vrijwilliger Logopedie

Je helpt mensen te groeien in hun taalvaardigheid door samen met hen te oefenen met de uitspraak van de Nederlandse taal. Dit doe je tijdens een inloopmoment of lessenreeks.

Vacature in Vianen

Vacatures - Digi-vrijwilliger

Vrijwilliger cursus Klik & Tik

Als vrijwilliger Klik & Tik begeleid je mensen die deze cursus volgen. Je helpt ze geduldig bij het leren en oefenen van de basisbeginselen van digitale vaardigheden.

Vacature in IJsselstein

Vrijwilliger digi-inloop

Je helpt mensen bij hun vragen over gebruik van telefoon, tablet en computer tijdens het inloopspreekuur. De begeleiding is een-op-een en je laat geduldig en stap voor stap zien hoe de hulpvrager het de volgende keer zelf doet.

Vacature in IJsselstein