Vertrouwenspersoon

Voor medewerkers die klachten hebben over ongewenst gedrag.

Vertrouwenspersoon:

Anne Marie Weijers
I www.ostmediation.nl
T 06 5146 9198