De VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Want goed kunnen lezen is belangrijk voor je toekomst!

Voorlezers gaan samen met de kinderen, en met hun ouders, aan de slag met taal en (voor)lezen.

Bekijk de video

Wat is de VoorleesExpress?

De VoorleesExpress geeft extra aandacht aan gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal.

20 weken lang komt er elke week een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. Zo breiden de kinderen hun woordenschat uit, ontwikkelen ze hun taalgevoel en ontdekken ze, samen met hun ouder(s), hoe leuk boeken zijn.

Ervaringen van ouders

Ervaringen van een vrijwilliger

Ook voorlezer worden?

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Je leest voor, doet taalspelletjes en gaat samen met de ouders aan de slag met taal en leesplezier. Dat doe je door het gezin (thuis) te ontmoeten.

Meer weten?


Contact