Taal & Tablets

Hulp bij taal- en digitale vaardigheden

Met het Taal & Tablets-project voor VE-groepen stimuleren we ouders op laagdrempelige manier samen met hun kind taal- en digitale vaardigheden te ontwikkelen. Met fysieke bijeenkomsten op school en in de Bibliotheek, gecombineerd met een educatief programma voor thuis, helpen wij laaggeletterdheid tegen te gaan.

Ouder én kind taalsterk

Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Zij hebben grote moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dat maakt veel dingen in hun dagelijks leven lastig. Deze vaak onzichtbare taalproblemen kunnen worden doorgegeven van generatie op generatie.

Voor kinderen is het van groot belang dat zij van jongs af aan met taal, boeken en (voor)lezen in aanraking komen. Ouders zijn de belangrijkste ‘leesopvoeder’ voor een kind. Met Taal & Tablets helpen wij ouders die zelf onvoldoende mogelijkheden hebben, om hun kind hierin goed te begeleiden.

Hoe werkt Taal & Tablets?

  • Startbijeenkomst

    Ouders krijgen de tablet met taalapps en digitale prentenboeken uitgereikt. Ze leren hoe de tablet werkt en hoe ze de apps thuis kunnen gebruiken. 

  • 15 weken begeleiding

    Ouders worden 15 weken lang begeleid door een leesconsulent van de Bibliotheek.

  • 4 bijeenkomsten

    Ouders en leesconsulent ontmoeten elkaar in de Bibliotheek, op school of in de peutergroep. De ouders krijgen tips om zelf thuis aan de slag te gaan met hun kind en mogen prentenboeken lenen die aansluiten bij de digitale prentenboeken op de tablet.  


Meer weten?

Taal & Tablets is een project van de Bibliotheek Lek & IJssel. Professionals van de afdeling Educatie voeren dit project uit. 

Neem contact op:
De afdeling Educatie | e-mail: educatie@bibliotheeklekijssel.nl


Zelf aan de slag?

Op onze website vind je veel tips voor het gebruik van apps en het lezen van digitale prentenboeken. Je vindt alles op de pagina Jeugd & Jongeren