Algemene gegevens ten behoeve van ANBI

Statutaire naam en contactgegevens

 • Stichting Regiobibliotheek Lek & IJssel
 • Overtoom 7
 • 3401 BK IJsselstein
 • +31 (0)85 4835432
 • klantenservice@bibliotheeklekijssel.nl
 • RSIN/fiscaal-nummer: 816010675
 • BTW-nummer: NL81.60.10.675.B.01
 • KvK-nummer: 30210971
 • bankrekening: NL75 RABO 0169 2557 51 op naam van Stg Regiobibliotheek Lek & IJssel

Doelstelling

De stichting heeft tot doel:

 1. de bevordering van de Openbare Bibliotheekvoorziening in haar werkgebied ten behoeve van de gehele bevolking zonder onderscheid van godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid of sociale groepering. Het werkgebied omvat de gemeenten Houten, Vianen en IJsselstein.
 2. om die openbare bibliotheekvoorziening te doen uitgroeien tot een centrum voor kennis, cultuur, educatie en informatie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk.

Directeur-bestuurder

 • de heer G.H. Staal

Raad van Toezicht

 • de heer J. van Loon (voorzitter)
 • de heer H. Brink
 • mevrouw D. Davelaar-Kemp
 • de heer M. Duran
 • mevrouw. mevr. W. Verschoor
 • dhr. B. (Bas) van der Horst
 • mevr. A. (Annet) Slijkhuis

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is conform de CAO Openbare Bibliotheken.

Beleidsplan

Jaarverslag

Financiƫle verantwoording

Verkorte balans en resultatenrekening 2022 (pdf)