Nieuwe prijzen aanbod educatie

Gepubliceerd op: 15 juni 2023 11:31

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij genoodzaakt om onze prijzen te verhogen. Ons aanbod was verre van kostendekkend en dat is niet meer houdbaar (onder andere door de inflatie). Desondanks hebben wij onze prijsverhoging zo laag mogelijk proberen te houden.

Samenwerking met dBos

Er is vanaf komend schooljaar ook een prijsverschil tussen dBos-scholen en niet dBos-scholen. We gaan met steeds meer scholen een structurele samenwerking aan op basis van het programma de Bibliotheek op school (dBos): de inzet van 7 bouwstenen om de leesmotivatie en leesplezier van kinderen optimaal te stimuleren en vanuit de samenhang van deze bouwstenen gericht samen te werken aan een zo hoog mogelijke impact. Vanuit die samenwerking kunnen we een lagere prijs aanbieden en is het aanbod van producten en activiteiten hoger. Scholen waarmee we nog geen structurele samenwerking hebben, kunnen voorlopig nog losse producten en activiteiten afnamen. Deze zijn wel tegen een hogere vergoeding en beperkter in keuze.  

Interesse in een structurele samenwerking?

Wil je meer weten over een structurele samenwerking vanuit het programma Bibliotheek op school? Stuur een bericht naar: irenadumancic@bibliotheeklekijssel.nl. Wij informeren jullie graag en bespreken graag de mogelijkheden. Tot eind oktober en zolang er nog plek is kan een school gebruikmaken van de impulsregeling vanuit het Masterplan Basisvaardigheden. Dit biedt €9000 voor iedere school als bijdrage van de implementatie en uitvoering van de 7 bouwstenen.