Maak werk van effectief leesonderwijs

Gepubliceerd op: 18 mei 2022 11:26

lezeninhetpo.nl

Op de basisschool kan het verschil gemaakt worden tussen lezer en niet-lezer. Alle bouwstenen die bijdragen aan een effectieve leesaanpak staan nu op één plek beschreven.

Leesvaardigheid en leesmotivatie staan onder druk

Nederlandse kinderen scoren slechter op complexe begrijpend-leestaken dan hun leeftijdsgenoten in het buitenland. En wat motivatie betreft, staan ze zelfs helemaal onderaan op de internationale ranglijsten.
De recent verschenen rapporten tonen gelukkig veel consensus over de uitgangspunten van effectief en motiverend leesonderwijs.

Bouwstenen en leesscan

Op de website lezeninhetpo.nl zijn de uitgangspunten vertaald in acht bouwstenen. De site belicht zowel onderzoek en beleid als praktijk. Zo vind je als leerkracht alle informatie op één plek.
Naast de acht bouwstenen biedt de website een leesscan waarmee je als school de startsituatie van het leesonderwijs in kaart kan brengen: wat gaat er al goed, waar is verbetering wenselijk.