Kwestie van Lezen

Gepubliceerd op: 10 januari 2023 14:22

Ouders betrekken bij voorlezen

Kwestie van Lezen is een serie brochures met achtergronden en praktische tips voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten. Over voorlezen, lezen en het vergroten van leesplezier en leesmotivatie.

Goede start

Voorlezen geeft kinderen een goede start voor het lezen in hun verdere leven. Maak van voorlezen een vast onderdeel van de dag in alle groepen. Zo zorg je voor een goede basis voor leesplezier en gemakkelijk lezen later. De brochures van Stichting Lezen geven je praktische tips.
Je kunt de brochures online lezen of downloaden.

Speciaal voor de kinderopvang

Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen

De volgende delen van Kwestie van Lezen zijn speciaal bedoeld voor de kinderopvang:

 • 4: Voorlezen in de kinderopvang
 • 5: De leesomgeving
 • 6: Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen
 • 7: Digitale kinderboeken
 • 8: Ouders betrekken bij (voor)lezen

 

Bekijk alle delen en gebruik de tips

Speciaal voor het primair onderwijs

De ideale helper
 • 1: Vrij lezen op de basisschool
 • 2: Praten over boeken op de basisschool
 • 3: Voorlezen op de basisschool 
 • 6: Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen
 • 7: Digitale kinderboeken 
 • 8: Ouders betrekken bij (voor)lezen
 • 9: Leesverschillen tussen jongens en meisjes
 • 11: Leesplezier voor kinderen met leesproblemen
 • 13: Lezen en creatief schrijven combineren op de basisschool
 • 17: Leesmotivatie in het onderwijs
 • 18: De ideale helper
 • 19: Effectief onderwijs in begrijpend lezen

Ook voor de buitenschoolse opvang

Kwestie van Lezen 15

Op de buitenschoolse opvang brengen kinderen een deel van hun vrije tijd door. Net als thuis kan voorlezen en zelf lezen een plek hebben op de bso.

Deel 15: Lekker lezen in de buitenschoolse opvang (online lezen) of downloaden

 

 

Brochures voor het voortgezet onderwijs

Creatief schrijven en lezen combineren op de middelbare school

Enkele delen uit de serie bevatten achtergronden en praktische tips speciaal voor docenten in het voortgezet onderwijs.

 • 10: Lezen voor de Lijst in de praktijk
 • 12: Praten over romanfiguren
 • 14: Creatief schrijven en lezen combineren op de middelbare school
 • 16: Lezen en burgerschap
 • 17: Leesmotivatie in het onderwijs
 • 18: De ideale helper