Wethouder Eveline Schell overhandigt keurmerk

Gepubliceerd op: 14 september 2022 12:00

Bibliotheek Lek & IJssel heeft op woensdag 14 september 2022 het NOV-keurmerk 'Vrijwillige Inzet Goed Geregeld' behaald. Met dit keurmerk toont de Bibliotheek aan dat zaken goed geregeld zijn voor de bijna 400 vrijwilligers en dat de organisatie structureel werkt aan een goed vrijwilligersbeleid. De komende vier jaar mag de Bibliotheek het keurmerk dragen.

De overhandiging

Om 10:30 uur verzamelden vrijwilligers en medewerkers van de Bibliotheek zich in de Bibliotheek IJsselstein om aanwezig te zijn bij het overhandigen van het certificaat met het keurmerk. Gert Staal, directeur, nam het woord en bedankte de vrijwilligers en sprak zich uit over het nut van dit keurmerk. Al gauw werd het woord aan Sandra Dhondt gegeven. Zij was de projectleider die het afgelopen half jaar nauw betrokken was bij het traject.

"Bibliotheek Lek en IJssel heeft in totaal bijna vierhonderd vrijwilligers, werkzaam op verschillende vestigingen en in allerlei rollen en functies. Met veel plezier zorgen zij er elke dag weer voor dat onze deelnemers en klanten vakkundig en enthousiast worden geholpen. Vrijwilligers zijn het hart van onze organisatie en in dat licht kunnen wij niet goed genoeg voor hen zorgen." Aldus Sandra Dhondt.

Tot slot nam wethouder Eveline Schell het woord en overhandigde het certificaat officieel aan Gert en Sandra. Wat volgde was een klein feestje met koffie, thee en taart (met het keurmerk-logo!).

Aan de slag met verbeterpunten

Het afgelopen half jaar is input opgehaald bij een kleine 40 vrijwilligers (10% van het aantal vrijwilligers dat werkzaam is bij de Bibliotheek) van alle vestigingen over wat er goed gaat, maar zeker ook over wat er verbeterd kan worden. De vrijwilligers die mee wilden werken aan het traject werden uitgenodigd om naar vrijwilligersbijeenkomsten op een van de vestigingen te komen. Aan de hand van vragen gaven zij feedback over het huidige vrijwilligersbeleid, de procedures en werkwijzen.

Uit deze feedback bleek dat de Bibliotheek al best veel goed geregeld heeft voor haar vrijwilligers, maar dat er ook zaken anders en beter kunnen. Er volgden concrete verbeterpunten die geschaald zijn in prioriteit. In de periode februari tot en met mei werd er gewerkt aan de verbeterpunten van de hoogste prioriteit en werden verbeteringen doorgevoerd. De auditgesprekken volgden in juni, waarbij ook weer vrijwilligers aanwezig waren. Dit was een spannend moment voor iedereen! In de zomervakantie kwam het verlossende nieuws dat de toets is doorstaan en het keurmerk verdiend is.

Het keurmerk is binnen. En nu?

De Bibliotheek Lek & IJssel mag de komende 4 jaar het keurmerk 'Vrijwillige Inzet Goed Geregeld' dragen. Maar het werk is daarmee niet gedaan.

Projectleider Sandra Dhondt: “Integendeel! Ook de komende jaren blijven we zorgvuldig kijken naar onze processen en procedures. Steeds opnieuw zetten we de Keurmerk-bril op om ons af te vragen wat wij wel en wat wij niet van een vrijwilliger mogen vragen. Steeds met als doel om als organisatie te blijven leren, het nóg beter te doen en onze vrijwilligers nog BLIJ-er te maken!’