Taalhuisabonnement

Lezen is leuk, vooral als het steeds beter gaat. Daarom bieden wij mensen die actief bezig zijn met het oefenen van taal een Taalhuisabonnement aan, dat zes maanden gratis is.

Meedoen in de maatschappij is lastig als je niet vlot kunt lezen en schrijven, niet goed Nederlands spreekt of niet goed met een computer om kunt gaan. De Bibliotheek werkt in het Taalhuis samen met andere organisaties om laaggeletterdheid te bestrijden.

Om lees- en taalvaardig te worden is het belangrijk veel te lezen, kilometers te maken. Dat geldt voor mensen die Nederlands als tweede taal leren én voor autochtone Nederlanders die (beter) willen leren lezen.

De Bibliotheek wil voor hen de drempel om lid te worden zo laag mogelijk maken met het Taalhuisabonnement, dat zes maanden gratis is. 

Zo werkt het aanvragen

 • De deelnemer geeft aan dat hij graag veel wil lezen. Dat kan bij zijn taalmaatje, een andere Taalhuis-medewerker of iemand van een partnerorganisatie.
 • Samen vullen zij het aanvraagformulier in, op papier of digitaal:
  Aanvraagformulier Taalhuisabonnement
 • Een week na inleveren van het formulier komt de deelnemer met een geldig legitimatiebewijs naar de Bibliotheek om zijn pasje op te halen. Een medewerker van de Bibliotheek legt uit hoe het uitleensysteem werkt en geeft een rondleiding.
 • Nu kan de deelnemer lekker gaan lezen, zo veel hij wil. Ook kan hij gebruik maken van de computers en andere faciliteiten in de Bibliotheek.

Zelf kiezen

 • Na ongeveer vijf maanden krijgt de deelnemer een rekening, om het abonnement na de zes gratis maanden betaald voort te zetten. Dit is een belangrijk moment.
 • Nu kan de deelnemer langskomen in de Bibliotheek en bespreken wat hij wil: een Plus-, Standaard- of Klein abonnement, of helemaal stoppen.
 • De medewerkers van de Bibliotheek geven graag meer informatie over de diverse abonnementsoorten en tarieven.
  Informatie daarover vindt u ook op de websitepagina's Abonnementen en Tarieven en voorwaarden.
 • In IJsselstein en Houten kunnen mensen met een laag inkomen een U-pas aanvragen bij de gemeente. U-pashouders krijgen korting op het abonnementsgeld en kunnen het saldo op de U-pas inzetten om het resterende bedrag (gedeeltelijk) te betalen.

Voor wie?

Het Taalhuisabonnement is bedoeld voor mensen die actief oefenen met taal bij het Taalhuis of bij een van de Taalhuis-partners. 

Een paar voorbeelden: 

 • Inwoners van Vianen, IJsselstein of Houten die deelnemen aan de Taalinloop in de Bibliotheek.
 • Deelnemers aan een leeskring of gespreksgroep van het Taalhuis
 • Inwoners die gebruik maken van oefenen.nl en al dan niet individueel werken in de Bibliotheek
 • Deelnemers die deelnemen aan een taalactiviteit of -cursus bij aangesloten Taalhuispartners. 
 • Deelnemers aan de cursus 'Werken met de e-overheid' en 'Klik & Tik'.