VoorleesExpress

Stimulering van taalontwikkeling

Een kind heeft vanaf zijn geboorte een enorme honger naar kennis en taal en een enorm vermogen om taal op te slokken. Helaas groeien in Nederland veel kinderen op in een taalarme omgeving. Kinderen die staan te popelen om te leren, maar niet gevoed worden. Deze kinderen beginnen hun schoolcarrière met een taalachterstand en blijken deze daarna niet of nauwelijks meer in te lopen.

  • 1 op de 10 kinderen loopt risico op laaggeletterdheid
  • 15% van de jongeren in Nederland heeft een taalachterstand
  • 20% van de kinderen verlaat de basisschool met een leesachterstand

Toekomst met taal

Volgens ons is de sleutel tot de oplossing dat we samen investeren in het voorkómen van laaggeletterdheid. Zorgen dat we het niet laten gebeuren dat ouders met achterstanden dit weer meegeven aan hun kinderen en zo het probleem in stand houden. Taalontwikkeling begint altijd thuis en de betrokkenheid van ouders is daarbij cruciaal voor het schoolsucces van hun kind.

Met het leesstimuleringsprogramma de VoorleesExpress verbindt de Bibliotheek Lek & IJssel in Vianen, Leerdam, Houten en IJsselstein vrijwillige voorlezers aan kinderen en ouders met een taalachterstand. Samen bouwen wij aan een toekomst zonder taalachterstand.

Bijzondere ontmoetingen

Binnen de VoorleesExpress vinden kinderen, ouders en vrijwilligers elkaar boven een mooi boek. Dat levert niet alleen bijzondere ontmoetingen op, maar is vooral een stimulans om spelenderwijs de taalvaardigheid te vergoten van kinderen en hun ouders.

Twintig weken lang komt een vaste (vrijwillige) voorlezer thuis bij gezinnen met kinderen (2 tot 8 jaar) om het voorleesritueel te introduceren. Op laagdrempelige wijze biedt de voorlezer ouders handvatten om het (voor)lezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven. Zo zijn bijvoorbeeld ook bibliotheekbezoeken een onderdeel van het traject.

Daarnaast versterken we het partnerschap tussen school en ouders. Zo nemen ouders en school samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen én versterken.

Vrijwillige coördinator of voorlezer

De VoorleesExpress is altijd op zoek naar vrijwilligers. Je kunt aan de slag als voorlezer of coördinator.
Ontdek wat je kunt betekenen >

Voorleesexpress - Hoe werkt het?

Meer weten over de VoorleesExpress?

Contact

Gadisja Kajdouh
E lekijssel@voorleesexpress.nl