Laaggeletterdheid, een groot probleem

Meedoen in de maatschappij is lastig als je niet vlot kunt lezen en schrijven, niet goed Nederlands spreekt of niet goed met een computer om kunt gaan. Voor veel mensen is het kopen van een treinkaartje een onneembare horde, een e-mail onbegonnen werk is en zijn belangrijke veiligheidsvoorschriften op het werk onleesbaar. In Nederland zijn dat meer dan 2,5 miljoen mensen.

In de regio Lekstroom is laaggeletterdheid een groot probleem, gemiddeld 11% van de inwoners beheersen niet het minimale niveau om volwaardig in de maatschappij te kunnen functioneren. Met het Taalhuis gaan we samen de strijd aan tegen laaggeletterdheid.  

Wat is een Taalhuis?

Taalhuizen zijn herkenbare, fysieke en laagdrempelige plekken waar volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven en omgaan met de computer. Mensen kunnen cursussen volgen, advies krijgen van docenten en zo nodig worden doorverwezen naar andere instellingen.

Een Taalhuis is tegelijkertijd een samenwerkingsverband. Lokale (en regionale) organisaties bundelen hun krachten, kennis en kunde om zo een sluitende infrastructuur rondom (digi)taal te creëren. Dit zorgt voor het sneller herkennen van het probleem en het aanbieden van een maatwerk leertraject voor elke inwoner.

Wat kun je bij een Taalhuis?

Iédereen met een taalvraag kan terecht bij het Taalhuis: van taalvrager tot vrijwilliger en professional.

Een taalvrager kan bij het Taalhuis terecht voor persoonlijk advies en een op maatgemaakt taaltraject. De taalvrager kan er inzicht krijgen in het gehele taalaanbod binnen de gemeente, op locatie én thuis oefenen met (digitaal) oefenmateriaal en meedoen aan diverse taalactiviteiten.

Vrijwilligers kunnen terecht bij het Taalhuis voor persoonlijk advies en doorverwijzing naar vrijwilligerswerk op het gebied van taal. Via het Taalhuis kunnen zij (kosteloos) trainingen en ondersteuning ontvangen in de begeleiding bij taalvragers. Zij kunnen kosteloos gebruik maken van het (digitale) oefenmateriaal en andere faciliteiten.

Het Taalhuis biedt daarnaast (kosteloos) deskundigheidsbevordering aan voor professionals en (semi)professionals in de vorm van trainingen. Het aanbod van deze trainingen bestaat onder meer uit het herkennen van laaggeletterdheid, het gesprek aangaan en het begeleiden van laaggeletterden.

Ook aansluiten bij het Taalhuis?

Vanuit het Taalhuis zijn we voortdurend op zoek naar samenwerkingspartners die samen de strijd tegen laaggeletterdheid aan willen gaan. Wilt u aansluiten bij het Taalhuis? Of misschien zelf een Taalpunt openen? Heeft uw organisatie medewerkers in dienst die u met het Taalhuis wilt ondersteunen? Wilt u als betrokken bewoners een initiatief starten om taal behoevende te helpen?

We gaan hierover graag met u in gesprek.

Neem contact op met projectleider Sabrina Damen, 06 12 444 098 of stuur een mail aan sabrinadamen@bibliotheeklekijssel.nl.