Missie en visie

Over ons

Missie

De Bibliotheek Lek & IJssel is een laagdrempelige, lokale ontmoetingsplek en een informeel kennis- en informatiecentrum. Je kunt hier lezen, leren of werken en gebruik maken van de fysieke en digitale collectie. Wij bieden iedere inwoner, van jong tot oud, de kans en ondersteuning om kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Zodat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving.

Visie

In 2024 heeft iedereen die dat wil zonder beperking toegang tot inspiratie, kennis en ontspanning in boeken en andere media. Wij zijn dé lokale kennispartner op het gebied van basisvaardigheden en lokale verwijzer.
In het bijzonder richten wij ons op kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij helpen hen in het zoeken naar en het vinden van de juiste middelen om hun leesvaardigheid te ontwikkelen en te vergroten. Door een breed scala aan producten en diensten per leeftijdscategorie zijn wij een kennispartner voor onderwijsinstellingen en partners in de voorschoolse educatie.

Om achterstanden in de basisvaardigheden bij kinderen en volwassenen te voorkomen organiseren en faciliteren wij activiteiten. Daarnaast bieden wij ondersteunende materialen en begeleiding aan om kinderen en volwassenen te helpen deze basisvaardigheden te vergroten. Dit doen wij in samenwerking met lokale partners en door landelijke initiatieven in huis te halen. Hierbij staat de gezinsgerichte aanpak centraal.

Wij bieden als 'huiskamer van de gemeenschap' (de stad, het dorp) op laagdrempelige wijze ruimte om veilig en ontspannen te kunnen lezen, leren en werken. Door activiteiten voor diverse doelgroepen te faciliteren, leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ontmoeting en de verbinding van de lokale gemeenschap. Als informatie- en kenniscentrum en belangrijke verwijzer voor de lokale gemeenschap, zorgen wij voor deskundige en getrainde medewerkers en vrijwilligers. Met als doel iedereen op weg te helpen om actief deel te blijven nemen aan de samenleving.