Jaarverslag 2018

Terugblikken op een jaar is het meest objectief met cijfers. Die vinden we belangrijk. Daarnaast horen bij de Bibliotheek verhalen. Verhalen over de mensen die de Bibliotheek bezoeken. Want we willen er zijn voor alle inwoners.

Het idee dat de Bibliotheek alleen nog gaat over boeken is achterhaald. Onze maatschappij zit midden in een digitale transitie. Juist in een digitale wereld is (begrijpend) leren lezen en schrijven belangrijker dan ooit, want zonder kun je niet deelnemen aan de wereld van nu.

We laten je hier zien wat er in 2018 is gebeurd. En lees vooral ook de verhalen. Want dan gaat de Bibliotheek leven.

Ontmoeting & verbinding

Wij verbinden mensen en informatie met elkaar. We weten waar alle kennis en informatie te vinden is. We kunnen jou verbinden met het juiste boek, de juiste organisatie of de juiste persoon.

Educatie & onderwijs

Lezen is de basis voor het verwerven van kennis. Het ontwikkelt en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. Dat is belangrijk in onze kennissamenleving.

Zelfredzaamheid & participatie

Naast lezen is digitale 'geletterdheid' een voorwaarde voor deelname aan de samenleving en het kunnen verwerven en uitwisselen van kennis.

Cijfers

De Bibliotheek wil transparant zijn. Daarom delen we graag onze cijfers, zodat je kunt zien wat wij doen.