Nieuws uit het Taalhuis

Gepubliceerd op: 31 augustus 2017 16:20

Na Vianen en IJsselstein krijgt ook Houten nu een Taalhuis. Voor bezoekers van deze drie Taalhuizen introduceert de Bibliotheek een gratis bibliotheekabonnement. En wekelijks zijn er nu vier inlopen in digiTaalhuis Vianen.

Om volop mee te doen in de samenleving moet je kunnen lezen en schrijven én goed kunnen omgaan met de computer. Het Taalhuis is er om mensen op weg te helpen die aan deze vaardigheden willen werken. 

Kick-off Taalhuis Houten

Lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Houten heeft ruim 8% van de beroepsbevolking daar zelfs grote moeite mee. Om dit schrijnende percentage terug te dringen bundelen Houtense organisaties, professionals en vrijwilligers hun krachten in het Taalhuis. Deze samenwerking gaat officieel van start met een feestelijk en informatief programma op donderdag 7 september van 16.00 – 18.00 uur in de Bibliotheek Houten.

Gratis Taalhuisabonnement

Om lees- en taalvaardig te worden is het belangrijk veel te lezen, kilometers te maken. Dat geldt voor mensen die Nederlands als tweede taal leren én voor autochtone Nederlanders die (beter) willen leren lezen. De Bibliotheek wil voor hen de drempel om lid te worden zo laag mogelijk maken met het gratis Taalhuisabonnement, dat een half jaar geldig is.

Wekelijk vier keer (digi)Taalinloop in Vianen

Taalhuis Vianen organiseert vanaf maandag 4 september elke week vier inlopen: digiTaal-inloop (voor taal én digitaal) op maandag van 10.00 - 12.00 uur en dinsdag van 19.30 - 21.00 uur en Taalinloop (alleen voor taal) op woensdag en zaterdag van 10.00 - 12.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig.

Wie wil leren werken met de laptop, internetten en e-mailen kan bij de digiTaal-inloop meteen van start met de gratis cursus Klik & Tik. Bij alle inlopen kan men zich aanmelden voor de gratis cursus ‘Werken met de digitale overheid’.

Aandacht voor laaggeletterdheid

2,5 miljoen volwassenen in ons land zijn laaggeletterd. Zij lopen tegen veel problemen aan. Denk aan solliciteren, een bijsluiter lezen, geldzaken bijhouden, je kind voorlezen. Het is niet alleen een persoonlijk probleem, maar een probleem van ons allemaal. Laaggeletterdheid raakt onze samenleving. Die functioneert namelijk veel beter als iedereen mee kan doen.

Helaas weten te weinig mensen in Nederland van dit probleem af. Daarom organiseert Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering, van 4 tot 10 september. De gezamenlijke bibliotheken sluiten daarop aan met een landelijke campagne vanaf 11 september. Hierin komen de ervaringsdeskundigen aan het woord, de (ex-)laaggeletterden zelf.

In het Taalhuis werkt de Bibliotheek Lek & IJssel samen met gemeenten, welzijnsorganisaties en andere partners in de strijd tegen laaggeletterdheid.
Dit werk is alleen mogelijk met de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers.