Mediawijsheid voor laaggeletterde ouders

Gepubliceerd op: 21 augustus 2017 16:52

Laaggeletterde ouders hebben dezelfde twijfels en angsten als alle andere ouders over het computergebruik van hun kinderen. Het boekje 'Mijn computer is leuk' kan daarbij helpen.

Voor ouders met jonge kinderen (2,5-6 jaar)

Laaggeletterde ouders zijn, zoals eigenlijk alle ouders, ontzettend geïnteresseerd in het computergebruik van hun kinderen. Door hun taalachterstand en moeite met lezen is het voor deze ouders echter extra moeilijk om grip te krijgen op dat computergebruik.
Het boekje 'Mijn computer is leuk' is afgestemd op jonge kinderen. Daardoor is het ook toegankelijk voor laaggeletterde ouders. Zij kunnen uit het boekje voorlezen, en elke bladzijde eindigt met een aantal vragen die het gesprek tussen ouder en kind op gang kunnen brengen.

Handleiding voor leerkrachten of opvoedadviseurs

Tijdens het voorlezen van ‘Mijn computer is leuk’ (12 bladzijden) komen ouders met hun kinderen aan de praat over onder andere spelletjes en skypen, reclame, op tijd stoppen met de computer en lekker buiten spelen. Digitale vaardigheden en technische kennis zijn niet nodig.

Samen met een handleiding (en een powerpoint-presentatie) kan het voorleesboekje als basis dienen voor themabijeenkomsten over mediawijsheid. Bijvoorbeeld op de Voorschool, op de basisschool, in het buurthuis, op een peuterspeelzaal of tijdens een taalles. De handleiding geeft  leerkrachten, opvoedadviseurs of oudercontactpersonen suggesties voor de invulling van de bijeenkomst. Uitwisseling tussen ouders onderling staat hierbij centraal.