Aandacht voor het einde

17 mei 2019 t/m 28 mei 2019 | de Bibliotheek Vianen

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Rondom Nationale Dag 'Aandacht voor Sterven' vind je in de Bibliotheek boeken en informatie over waardig leven en sterven. Proxima Terminale zorg en Hospice Vianen komen naar de Bibliotheek om in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden.

24 mei: Nationale Dag Aandacht voor Sterven

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven wil bijdragen aan kwaliteit van leven voor iedere stervende door inzicht te geven in het proces van sterven en door het bevorderen van kennis en wijsheid over sterven. Wie wil er niet leven in een land waar tijd en ruimte bestaat om waardig te leven en te sterven? Het hoort immers bij het leven, hoe ingrijpend het ook is. Met de Nationale Dag Aandacht voor Sterven, op 24 mei, vraagt het centrum hiervoor speciale aandacht.

Aandacht in de bibliotheek

In samenwerking met Proxima Terminale Zorg en Hospice Vianen besteden we rondom 24 mei aandacht aan dit toch moeilijke thema.

Van vrijdag 17 tot dinsdag 28 mei staat er een tafel in de Bibliotheek met boeken over de laatste levensfase en het sterven. Er liggen ook informatiefolders over het werken als vrijwilliger in de terminale zorg en over het aanvragen van terminale hulp.

Daarnaast is er van 11.00 uur tot 12.00 uur een vrijwilliger aanwezig, om met je in gesprek te gaan, je vragen te beantwoorden en/of informatie te geven.

Proxima Terminale Zorg

In Vianen biedt Proxima Terminale Zorg mensen thuis ondersteuning in hun laatste levensfase. Dit werk wordt verricht door vrijwilligers die daarvoor zijn opgeleid. Zij kunnen bijvoorbeeld waken bij de zieke, zodat familie kan slapen. Maar ook overdag staan zij klaar in de eigen, vertrouwde omgeving van de patiënt.

Hospice Vianen

Mensen die aan hun laatste levensfase zijn begonnen, willen het liefst in hun eigen omgeving sterven. Maar dit kan ook een moment zijn om te kiezen een hospice. Daarmee wordt de taak van de mantelzorger verlicht, wat rust geeft voor de mantelzorger én voor de zieke.

Hospice Vianen biedt een omgeving, waar men zich veilig en geborgen kan voelen. De gast kan er alle aandacht richten op het afscheid van het leven. Er is 24 uur per dag aandacht en zorg in een warme en liefdevolle sfeer.